Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

       "เด็กไทยวิถีใหม่ รวมไทยสร้างชาติ ด้วยภักดีมีคุณธรรม" โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ยังคงให้ความสำคัญกับเด็กๆและวันเด็กแห่งชาติ เพียงในปีนี้ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 เรายังคงให้เด็กๆมีความสนุกสนาน แต่ต้องเว้นระยะห่างตามมาตรการ และจัดกิจกรรมแยกห้อง เช่นเดียวกับกิจกรรมปีใหม่ที่ผ่านมา โดยไม่นำนักเรียนมารวมกันเป็นจำนวนมาก และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางโรงเรียนได้ประกาศอย่างเคร่งครัด เพื่อระวังการแพร่เชื้อ ซึ่งในวันนี้เด็กๆทุกคนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี..

ชมภาพเพิ่มเติม