Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนห้วยทรายวิทยา


รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1047540018
รหัส Smis 8 หลัก :47010050
รหัส Obec 6 หลัก : 540018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยทรายวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaysaiwitthaya
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านโนนชลประทาน
ตำบล :พังขว้าง
อำเภอ : เมืองสกลนคร
จังหวัด :สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 47000
โทรศัพท์ : 042-707846
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15 มีนาคม 2517
เว็บไซต์ : www.huaysai.ac.th
เขตบริการ :บ.ห้วยทราย ม.4, บ.โนนชลประทาน ม.7, บ้านน้อยหัวคู ม.7
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ห้วยยาง-พังขว้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
เนื้อที่ :20 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา