Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

บุคลากรระดับปฐมวัยนางสาวศิริยากร สุภาศรี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ค.บ.พละศึกษา
ครูประจำชั้น อนุบาล 2


นางสาวลลิตา สร้อยมาลัย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิชาเอก ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3