Menu

เนื้อหาในเว็บไซต์บางส่วนยยังไม่เสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการปรับปรุงใหม่
และจะเร่งดำเนินการให้เสร็จสิ้นเร็วๆนี้

เพลงมาร์ชโรงเรียนห้วยทรายวิทยา

ขับร้อง : นภาพร อัครพิน
คำร้อง : ภาสกร มั่งสวัสดิ์
ทำนอง : รร.ลำปลายมาศ

คลิกที่ปุ่ม Play เพื่อฟัง

*ห้วยทรายวิทยางามสง่า
ทั่วแดนเสมาหาใดเหมือน
เรามั่นคงและจริงไม่ไม่แชเชือน
อีกพ้องเพื่อรักใครสามัคคี
*สีเหลืองคือธรรมประจำจิต
สีแสดคือมิ่งมิตรทั่วทิศา
ในหัวใจนั้นมีแต่เมตตา
และบูชาครูอาจารย์นั้นคือเรา
*ห้วยทรายวิทยาองอาจยิ่ง
ทั้งชายหญิงพร้อมรักสมัครสมาน
มุ่งหน้าเรียนและใฝ่ในการงาน
เพื่อสร้างสรรค์สังคมเราให้ก้าวไกล
(ซ้ำ 1 รอบ)