สถานที่ติดต่อ

หมู่ 7 บ้านโนนชลประทาน

ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 47000

เวลาทำการ

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-707-846

เว็บไซต์ : www.huaysai.ac.th

then

โรงเรียนห้วยทรายวิทยา จึงขอรับนักเรียนเข้าเรียนปีการศึกษา 2565 ระดับก่อนการศึกษา จำนวน 1 ห้องเรียน (อนุบาล 2) และ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 ห้องเรียน (ประถมศึกษาปีที่ 1)


(หมายเหตุ : เอกสารสามารถแสดงผลได้เฉพาะอุปกรณ์บางรุ่นหรือในคอมพิวเตอร์เท่านั้น หากต้องการดาวน์โหลดหรือเอกสารไม่แสดงผล >>> กรุณาคลิกที่นี่<<<)