สถานที่ติดต่อ

หมู่ 7 บ้านโนนชลประทาน

ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 47000

เวลาทำการ

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-707-846

เว็บไซต์ : www.huaysai.ac.th

then
รหัสโรงเรียน (10 หลัก) : 1047540018
รหัส Smis (8 หลัก) : 47010050
รหัส Obec (6 หลัก) : 540018
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยทรายวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaysai Witthaya
ที่อยู่ : หมู่ที่ 7 บ้านโนนชลประทาน
ตำบล : พังขว้าง
อำเภอ : เมืองสกลนคร
จังหวัด : สกลนคร
รหัสไปรษณีย์ : 47000
เบอร์โทรศัพท์ประจำหน่วยงาน : 042-707846
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 15 มีนาคม 2517
เว็บไซต์ : www.huaysai.ac.th
เขตบริการ : บ.ห้วยทราย ม.4, บ.โนนชลประทาน ม.7, บ้านน้อยหัวคู ม.7
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา : ห้วยยาง - พังขว้าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลพังขว้าง
เนื้อที่ : 20 ไร่ 2 งาน 64 ตารางวา