สถานที่ติดต่อ

หมู่ 7 บ้านโนนชลประทาน

ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.อุดรธานี 47000

เวลาทำการ

เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ติดต่อเพิ่มเติม

โทร : 042-707-846

เว็บไซต์ : www.huaysai.ac.th

then

เอกสารดาวนโหลดที่ 1

icons 14

ตัวอย่างรายการเอกสารดาวนโหลด

เอกสารดาวนโหลดที่ 2

logo

ตัวอย่างรายการเอกสารดาวนโหลด

เอกสารดาวนโหลดที่ 3

icons 4

ตัวอย่างรายการเอกสารดาวนโหลด

เอกสารดาวนโหลดที่ 4

icons 8

ตัวอย่างรายการเอกสารดาวนโหลด

เอกสารดาวนโหลดที่ 5

icons 4

ตัวอย่างรายการเอกสารดาวนโหลด