Menu

บุคลากรระดับปฐมวัยนางสาวนันธิดา ประสงค์ดี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ค.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
ครูประจำชั้น อนุบาล1,2


นางสาวลลิตา สร้อยมาลัย
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิชาเอก ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
Go to top