Menu

บุคลากรระดับปฐมวัยนางสาวนันธิดา ประสงค์ดี
ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก ค.บ.วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
ครูประจำชั้น อนุบาล 2


นางสาวลลิตา สร้อยมาลัย
ตำแหน่ง ครู คศ.1
วิชาเอก ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3
Go to top