Menu

ข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

ประเภท

จำนวน

ผู้บริหาร1
ข้าราชการครู9
ครูอัตราจ้าง-
ครูจ้างพิเศษ2
เจ้าหน้าที่ธุรการ1
นักการภารโรง1
รวมทั้งสิ้น14
Go to top