ปฏิทินกิจกรรมและการดำเนินงาน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวัน/เดือน/ปี
เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 30 ตุลาคม 2561
การแข่งมหกรรมความสามารถฯ ปี 2561 (ระดับภาค) จ.บุรีรัมย์ 6-8 ธันวาคม 2561
เดินทางไกล/ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคี 21-22 ธันวาคม 2561
สอบ ONET ประจำปีการศึกษา 2561 2 กุมภาพันธ์ 2562
สอบ RT ป.1 ประจำปีการศึกษา 2561 15 กุมภาพันธ์ 2562
สอบ NT ประจำปีการศึกษา 2561 6 มีนาคม 2562
งานปัจฉิมนิเทศ และบัณฑิตน้อยปีการศึกษา 2561 26 มีนาคม 2562

ปฏิทินกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม ดังนั้นควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ

Go to top