Menu

ตารางปฏิทิน กิจกรรมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนห้วยทรายวิทยา

เดือน มิถุนายน 2562

วัน เดือน ปี

กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

หมายเหตุ

ศ 7 มิ.ย. 62

ร่วมกิจกรรมกับ 909

 

 

13 มิ.ย. 62

กิจกรรมวันไหว้ครู

ชัชวาลย์

 

14 มิ.ย. 62

กิจกรรมปลูกป่า จาก จนท.ป่าไม้

 

 

19 มิ.ย. 62

กิจกรรมปลูกต้นไม้ “รวงผึ้ง”

 

 

26 มิ.ย. 62

(เช้า) กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

(บ่าย)กิจกรรมวันภาษไทย และ วันสุนทรภู่

ชัชวาลย์

เปรมทิพย์

 

Go to top