Menu

       ตามประกาศโรงเรียนห้วยทรายวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอนจำนวน 1 อัตรา โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5-11 เดือน พฤศจิกายน 2561 ดำเนินการสอบในวันที่ 12 เดือนพฤศจิกายน 2561
       บัดนี้ การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลตามประกาศได้เสร็จสิ้นแล้ว ตามรายละเอียดด้านล่างนี้Go to top