Menu

       ด้วยโรงเรียนห้วยทรายวิทย าอำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา ดังนั้นตามเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลลูกจ้างชั่วคราว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ 2547 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ตามรายละเอียดเอกสารดังนี้Go to top