Menu

       เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาโรงเรียนห้วยทรายวิทยาจัดกิจกรรม กีฬาภายในประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในช่วงเช้า โดยตั้งขบวนพาเหรดเริ่มต้น ณ วัดบ้านห้วยทรายและเคลื่อนขบวนมายังสนามกีฬาโรงเรียน ในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บุญชัย ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาธิ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยทรายวิทยา อดีตข้าราชการครู พร้อมด้วยผู้ปกครองที่ให้เกียรติมาร่วมงาน และเป็นสักขีพยานในการเปิดการแข่งขัน และในพิธีเปิดมี นางทัศรา ภูศรีฐาน นักกีฬาอาวุโสเป็นผู้กำกล่าวคำปฏิญาณในกับนักกีฬา หลังจากการมีพิธีแล้วมีการแสดงประกอบพิธีเปิดต่างๆมากมาย สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกับการแข่งขันกีฬาตามตารางการแข่ง สิ้นสุดกิจกรรมในเวลา 16.00 น. ตามกำหนดการได้มีพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้สร้างความสนุกสนานให้กับนักกีฬา ผู้ร่วมงานทุกท่าน และนอกจากนี้ยังสร้างเสริมด้านสุขภาพ ความสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา ให้กับนักเรียน ทางคณะกรรมการจัดงานจึงขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งผู้จัดการแข่งขันและผู้ที่ให้เกียรติมาร่วมงาน ที่เป็นกำลังสำคัญให้กิจกรรมผ่านพ้นและสำเร็จลุล่วง และบรรลุตามวัตถุประสงค์

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top