Menu

       วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาผู้บริหาร และคณะครู พร้อมนักเรียนทุกคน ได้พร้อมกันแสดงความยินกับบัณฑิตใหม่ คือ คุณครูลลิตา สร้อยมาลัย ที่ได้เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 โดยโรงเรียนห้วยทรายวิทยาได้มีแนวปฏิบัติในการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับบุคลากรภายในสถานศึกษาเรื่อยมา โดยครั้งนี้แสดงความยินดีในความสำเร็จของบุคลากรในโรงเรียน ทางโรงเรียนจึงจัดกิจกรรมขึ้นในเช้าวันดังกล่าว

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top