Menu

       วันที่ 11 สิงหาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563 โรงเรียนห้วยทรายวิทยาได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจนา นับปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทย พร้อมกันนี้ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ในกิจกรรมมีการแสดง ระบำดอกบัว รำมวยโบราณ และการแสดงละครของนักเรียนชั้นประถมศึกษา พร้อมได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดแข่งขันกิจกรรมต่างๆ อาธิ เรียงความ วาดภาพระบายสี แต่งกลอน เป็นต้น และยังมีการจัดนิทรรศการผลงานพร้อมพระราชกรณียกิจ พร้อมกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top