Menu

       คณะครูโรงเรียนห้วยทรายวิทยา ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เดินทางไปยังจังระยอง และจังหวัดชลบุรี เพื่อทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีสถานที่ในการศึกษามากมาย โดยในวันที่ 7 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และหาดสวนสน จ.ระยอง จากนั้นเข้าพักแรม ณ บ้านพักรับรองฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และในเช้าวันที่ 8 เข้าชมเต่าทะเล ที่ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัตหีบ จากนั้นเข้าชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร และเดินทางกลับ และในระหว่างการเดินทางกลับได้ให้นักเรียนแวะเข้าชม เดอะเวโรน่า แอท ทับลาน ที่จังหวัดปราจีนบุรี และกลับถึงโรงเรียนห้วยทรายวิทยาอย่างปลอดภัย เป็นกิจกรรมที่สร้างโอกาสให้นักเรียนได้เปิดหูเปิดหา และได้รับประสบการณ์ที่หาจากเพียงห้องเรียนไม่ได้ ทั้งยังสร้างความสนุกสนานและความทรงจำอันดีให้กับนักเรียนก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไป

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top