Menu

       16 มกราคม วันครูแห่งชาติ คณะครูโรงเรียนห้วยทรายวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีงานวันครู ครั้งที่ 64 ในวันที่ 16 มกราคม 2563 ในชื่องาน "โลกก้าวไกล ครูไทยก้าวทัน สร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทย" จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดยคณะกรรมการดำเนินงานวันครู จังหวัดสกลนคร โดยในงานได้มีการจัดนิทรรศการเผนแพร่ผลงานของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พิธีเจริญพระพุทธมนต์ การอ่านสารวันครู การรำถวายมือ พิธีฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และกล่าวคำปฏิญาณ พร้อมทั้งมีการมอบรางวัลแด่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษามากมาย

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top