Menu

       วันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2562 ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันต้นไม้แห่งชาติ ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนห้วยทรายวิทยา ได้มีผู้อำนวยการ คณะครู นำนักเรียนร่มกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยปลูกไม้พยูงบริเวณรอบโรงเรียน เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นและเป็นร่มเงาให้แก่ผู้มาใช้บริการในโรงเรียน และนักเรียนต่อไปในอนาคต

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top