Menu

       วันที่ 25 มีนาคม 2562 ฝ่ายงานกิจการนักเรียนโรงเรียนห้วยทรายวิทยา ได้จัดหน่วยเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา 2562 เนื่องจากสภานักเรียนในปีการศึกษา 2561 จะหมดวาระลง โดยการเลือกตั้งในปีการศึกษานี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประธานสภานักเรียน จำนวน 5 คน โดยผลการนับคะแนนเลือกตั้งในครั้งนี้ได้ผู้ที่รับคะแนนสูงสุดคือ ด.ช.นนท์ธิชัย ทองปือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นประธานนักเรียน และจัดตั้งสภานักเรียนในปีการศึกษา 2562 ต่อไป

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top