Menu

       กีฬาศูนย์เครือข่ายห้วยยางพังขว้างครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม 2562 ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาร่วมกันใน 13 โรงเรียนในศูนย์อำนวยการเครือข่ายห้วยยางพังขว้าง โดยในปีนี้สถานที่เป็น เจ้าจัดการแข่งขันคือ โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง ได้รับเกียรติจาก นายประสพ สุวรรณ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกสกลนคร เขต 1 มาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ซึ่งตลอดกิจกรรมมีการแข่งขันกีฬามากมายหลายรายการ ซึ่งวันสุดท้ายได้มีการเดินขบวนพาเหรดอย่างยิ่งใหญ่ สวยงาม การแข่งขันกีฬาประเภทกรีฑา และการแข่งขันฟุตบอลรอบชิงชนะเลิศ พร้อมด้วยกีฬาครู ซึ่งสร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับคณะครูนักเรียนในกลุ่มศูนย์อำนวยการเครือข่ายห้วยยางพังขว้าง และเป็นกิจกรรมที่จัดต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top