Menu

       โรงเรียนห้วยทรายวิทยาจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยปีนี้จัดตรงกับวันที่ 11 มกราคม 2562 โดยในงานมีกิจกรรมมากมาย อาธิ การแสดงของนักเรียนชั้นต่างๆ ตั้งแต่รับดับ ปฐมวัย ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และกิจกรรมเล่มเกม ตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับเด็กๆทุกคนเป็นอย่างมาก โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินี้โรงเรียนห้วยทรายวิทยาได้จัดอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี และในปีนี้ได้จัดกิจกรรมภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาต ประจำปี 2562 "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"

ชมภาพเพิ่มเติม
Go to top