ระดับชั้นชายหญิงรวม
    อนุบาล 210818
    อนุบาล 39615
    ป.18715
    ป.26612
    ป.39817
    ป.461319
    ป.53811
    ป.691221
รวมทั้งหมด6068128