ระดับชั้นชายหญิงรวม
    อนุบาล 29514
    อนุบาล 38614
    ป.16612
    ป.28816
    ป.361319
    ป.43710
    ป.591120
    ป.66915
รวมทั้งหมด5565120