บุคลากรใช้รหัสบัตร ปชช. เป็น Username ส่วนนักเรียนใช้รหัสประจำตัว 4 หลักเป็น Username
หากไม่ทราบ Password โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบ ครูชัชวาลย์ เกษนัต โทร.0843912438