คลิกที่รายละเอียดเพื่อดูยอดเงินรายบุคคล

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ยอดทั้งหมดของชั้น รายละเอียด
รวม 128 90,026  
พัฒนาระบบการแสดงผลโดย นายชัชวาลย์ เกษนัต