คลิกที่รายละเอียดเพื่อดูยอดเงินรายบุคคล

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ยอดทั้งหมดของชั้น รายละเอียด
รวม 127 75,077  
พัฒนาระบบการแสดงผลโดย นายชัชวาลย์ เกษนัต