คลิกที่รายละเอียดเพื่อดูยอดเงินรายบุคคล

ระดับชั้น จำนวนนักเรียน ยอดทั้งหมดของชั้น รายละเอียด
รวม 119 107,909  
พัฒนาระบบการแสดงผลโดย นายชัชวาลย์ เกษนัต